: अंदमान निकोबार दर्शन

कमी व आकर्षक दरात सुंदर सहल

कालावधी : 05 रात्र 06 दिवस यात्रा खर्च xxxxxx/- प्रत्येकी

सहलीचा कार्यक्रम

दिवस 1 : अंदमान/पोर्टब्लेअर येथे आगमन, हॉटेल वर चेक ईन व दुपार नंतर सेल्युलर जेलला भेट व

संध्याकाळी लाईट व साऊन्ड शो पाहून पोर्टब्लेअर मुक्काम.

दिवस २ : सकाळी नास्टा करून बोटीने रॉस आयलंड, येथे चीफ कमिसनर होऊस, चर्च, इत्यादी पाहून

बोटीने नॉर्थ बे (कोरल आयलंड) ला भेट येथे पाण्यातील खेळ जसे कोरल पाहणे, स्पीड बोट, स्नोरक्लिंग इत्यादी व परत पोर्टब्लेअर मुक्काम.

दिवस ३ : सकाळी नास्टा करून बोटीने हॉव्लोक आयलंड कडे प्रवास व हॉटेल वर चेक ईन करून

राधानगरी बीच वर फेर फटका व हॉव्लोक मुक्काम.

दिवस ४ : सकाळी नास्टा करून एलिफंटा बीच व काला पत्थर बीच बघून हॉव्लोक मुक्काम

दिवस ५ : सकाळी नास्टा करून बराटांग जारवा आदिवासी विभाग दर्शन व पोर्ट ब्लेअर मुक्काम.

दिवस ६ : सकाळी नास्टा व पुण्यासाठी परतीचा प्रवास

सहल खर्चामध्ये समाविष्ट बाबी

 • विमान प्रवास इकॉनॉमी क्लास आहे
 • निवास व्यवस्था एसी डिलक्स हॉटेलमध्ये कपल असल्यास २ प्रवासी सिंगल असल्यास ३ प्रवासी
 • सर्व लोकल प्रवास एसी वाहनाने (जसे सीट तसे वाहन)
 • ह्यावलॉक साठी गव्हर्नमेंट फेरी बोटीने प्रवास
 • रोज २ ली मिनरल वाटर, चहा -२ , नास्टा -1 जेवण – 1 शुध्द शाकाहारी/मासाहारी दुपारचे जेवण नाही
 • कोणचा उपस आसल्यास वेगळी सोय नही.
 • दोन लाखाचा अपघाती विमा पोलीसी.

सहल खर्चामध्ये समाविष्ट नाही

 • घर ते ऐर्पोर्ट व ऐर्पोट ते घरप्रवास. व ह्यावलॉक येथीलप्रायव्हेट बोटीचा प्रवास
 • कोरल आयलंड येथे ग्लास बॉटम बोट, स्नोर्कलिंग, स्कुबा, याचा समावेश नाही
 • हॉव्लोक ते एलिफंटा बीच टूर अंदाजे खर्च११५०/- पर सीट
 • , फोटोग्राफी ,टेलेफोन ,टीप वैयक्तिक खर्च इत्यादी

महत्वाची सूचना

 • अडव्हांस रक्कम रुपये xxxxxx/- , एक फोटो व आधार कार्ड झेरोक्स जमा करून सीट राखीव करावी
 • बाकी रक्कम रात्रेच्या २० दिवस आगोदर जमा करावी
 • यात्रेला येण्याचे रद्द झाल्यास अडव्हांस परत मिळणार नाही

Andaman Tour